EĞİTİM

Bakış açımız:

Eğitim, toplumun ve o toplumu oluşturan bireylerin gelecekte nasıl yeteneklere ve düşüncelere sahip olacağını belirleyen en önemli unsurdur. Bu yüzden, toplumumuzun gelecekte daha aydın ve gelişmiş bir yapıda olabilmesi için yenilikçi, kalıpların dışında