SOR, ARAŞTIR, BİLGİLEN

İlk göz ağrımız olan Sor, Araştır, Bilgilen Eğitim Programı, lise eğitimi çerçevesinde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkmış yeni bir eğitim yöntemi içeren BİLSEV'in oluşturduğu 2 haftalık bir eğitim sürecidir.

SAB BILIM
SAB SANAT