top of page
IMG_9066.JPG
IMG_9357.JPG
IMG_9288.JPG

SOR, ARAŞTIR, BİLGİLEN

İlk göz ağrımız olan Sor, Araştır, Bilgilen Eğitim Programı, lise eğitimi çerçevesinde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkmış yeni bir eğitim yöntemi içeren BİLSEV'in oluşturduğu 2 haftalık bir eğitim sürecidir.

SAB BILIM

SAB Bilim Programı'nın ana amacı, öğrencilerin olaylara yaklaşırken daha fazla soru sorabilmeleri, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken doğru bir şekilde araştırma yapabilmeleri ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde kendilerine özgü düşünceler geliştirerek yorum yapabilen öğrenciler haline gelebilmelerini sağlamaktır.

Bu zamana kadar 4 defa, toplam 100'ü aşkın öğrenciye uygulanan Sor, Araştır, Bilgilen'deki SAB Derslerde kullanılan eğitim yöntemimizle; programımıza katılan öğrencilerimizin sadece bilime değil, tüm hayata kendi gözlerinden bakabilen özgür düşünceli insanlar olmalarını sağlamaya çalışıyoruz!

SAB SANAT

SAB Sanat Programı'nın ana amacı, SAB Bilim Programı'nda olduğu gibi olaylara yaklaşırken daha fazla soru sorabilmeleri, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken doğru bir şekilde araştırma yapabilmeleri ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde kendilerine özgü düşünceler geliştirerek yorum yapabilen öğrenciler haline gelebilmelerini sağlamaktır.

2019 Yazında ilk defa gerçekleştirdiğimiz SAB Sanat Programımız da SAB Derslerde kullandığımız eğitim yöntemlerimizle öğrencileri daha yaratıcı hale getirerek sanatın dışında tüm hayata dair kendi karakterlerini oluşturmalarında yol göstermeye çalışıyoruz! Böylece özgür düşünen, bağımsız gençler yetiştirmek için çalışıyoruz!

bottom of page