top of page

Verilerle D.A.N.S.'ın 1. Bölümü:

Koronavirüs Verileri Nasıl Okunmaz?

İlk bölümde Ahmet Renklioğlu ve Oktay Doğangün, Koronavirüs'ün verilerini ve çizgelerini (grafiklerini) tartışıyorlar! Acaba hep okuduğumuz veriler Koronavirüs'ün nasıl yayıldığını anlatıyor mu?

bottom of page